Pазпределяне на средсвата получени по ЕРС съгласно РМС№633/2014 г.,РМС №801/2014 г.  и РМС №23/2015 г

Pазпределяне на средсвата получени по ЕРС съгласно РМС№633/2014 г.,РМС №801/2014 г. и РМС №23/2015 г

Формула за разпределяне на средсвата получени по ЕРС съгласно РМС№633/2014 г.,РМС №801/2014 г. и РМС №23/2015 г. за приемане стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и… Виж повече »

Разпределяне на средствата по утвърдената формула

Разпределяне на средствата по утвърдената формула

Формула за разпределяне на средсвата получени по ЕРС съгласно РМС№633/2014 г.,РМС №801/2014 г. И РМС №23/2015 г. за приемане стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели… Виж повече »

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС

Изтегли документ xls Изтегли документ xls Изтегли документ xls