ПОКАНА консултации СИК БОЙНИЦА

ПОКАНА консултации СИК БОЙНИЦА

ПОКАНА КОНСУЛТ. СИК БОЙНИЦА списък – fspprns_05-03-00-000 списък – fspprnsf_05-03-00-000

Зап. 168 СИК Бойница

Зап. 168 СИК Бойница

Зап. 168 СИК Бойница

Списък на заличените лица за И НС на 11.07.2021 г

Списък на заличените лица за И НС на 11.07.2021 г

fpzalns_05-03-00

СЪОБЩЕН. ЕЛЕКТРОН. ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ НС 11.07.2021 Г

СЪОБЩЕН. ЕЛЕКТРОН. ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ НС 11.07.2021 Г

СЪОБЩЕН. ЕЛЕКТРОН. ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ НС 11.07.2021 Г

Заповед агит-материали избори 11-07-21

Заповед агит-материали избори 11-07-21

Зап. 117 агит. матер. избори НС 11.07.2021 г Бойница