Заповед агитационни материали

Заповед агитационни материали

Изтегли заповед

Избирателни списъци за произвеждане на избори и референдум на 06.11.16 г

Избирателни списъци за произвеждане на избори и референдум на 06.11.16 г

Изтегли списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката Изтегли списъци за произвеждане на национален референдум

Покана консултации

Покана консултации

Изтегли покана

Заповед за секциите в община Бойница по повод изборите на 06.11.2016

Заповед за секциите в община Бойница по повод изборите на 06.11.2016

Изтегли заповеди

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)… Виж повече »