Зап. 35 поставяне  на агитац. матер. в община Бойница

Зап. 35 поставяне на агитац. матер. в община Бойница

Зап. 35 поставяне на агитац. матер. в община Бойница

Избир. с-ци за обявяв. за избори за НС на 04.04.2021 г в община Бойница

Избир. с-ци за обявяв. за избори за НС на 04.04.2021 г в община Бойница

Изтегли

Покана консултации

Покана консултации

ПОКАНА КОНСУЛТ. СИК БОЙНИЦА

Заличени лица от списъците за МИ 2019 г

Заличени лица от списъците за МИ 2019 г

Заличени лица от списъците за МИ 2019 г 05-03-00

Заповед и избирателни списъци

Заповед и избирателни списъци

Зап. 170 агит. матер. Избирателен списък част II за МИ 2019