Заповед списъци

Заповед списъци

Зап. 46 списъци Бойница

Избирателни списъци за обявяване

Избирателни списъци за обявяване

Изтегли списъци

ПОКАНА КОНСУЛТАЦ СИК  И НП БОЙНИЦА

ПОКАНА КОНСУЛТАЦ СИК И НП БОЙНИЦА

ПОКАНА КОНСУЛТАЦ СИК И НП БОЙНИЦА

Заповед СИК

Заповед СИК

Зап. 41 СИК Бойница

Обучение СИК

Обучение СИК

Дист. обучение СИК