Заповед агит-материали избори 11-07-21

Заповед агит-материали избори 11-07-21

Зап. 117 агит. матер. избори НС 11.07.2021 г Бойница

Списъци за обявявяне избори на 11.07.2021 г Бойница

Списъци за обявявяне избори на 11.07.2021 г Бойница

fspns_05-03-00-000 fspnsf_05-03-00-000

Покана преговори СИК Бойница

Покана преговори СИК Бойница

Покана преговори СИК Бойница ПОКАНА КОНСУЛТ. СЪСТАВИ НА СИК БОЙНИЦА

Зап. 111 обявяване списъци за гласуване на 11.07.2021 г

Зап. 111 обявяване списъци за гласуване на 11.07.2021 г

Зап. 111 обявяване списъци за гласуване на 11.07.2021 г

Зап. 107 СИК избори НС 11.07.2021 г Бойница

Зап. 107 СИК избори НС 11.07.2021 г Бойница

Заповед 107 СИК за НС – 11.07.2021 г Бойница