Обява за заседание на Общински съвет Бойница

Обява за заседание на Общински съвет Бойница

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-август-2020

Док. явен търг Шишенци БОЙНИЦА 2020 г

Док. явен търг Шишенци БОЙНИЦА 2020 г

Изтегли архив

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юни-2020

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юни-2020

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юни-2020

Покана публично обсъждане отчет 2019

Покана публично обсъждане отчет 2019

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.ОТЧЕТ-2019

Док. явен търг ЦН Бойница 2020 г

Док. явен търг ЦН Бойница 2020 г

Итегли документи