List/Grid

Община Бойница Публикувано в Община Бойница

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА  – 2015 Г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА – 2015 Г.

Бюджет на Община Бойница за 2015 г. изтегли xls

Бюджет 2014

Бюджет 2014

Бюджет на Община Бойница за 2014 г. изтегли PDF

Одитен доклад

Одитен доклад

Одитен доклад за извършен текущ контрол на периодичните отчети на Община Бойница за 2012 г. изтегли PDF

Обяснителна записка

Обяснителна записка

Обяснителна записка на Община Бойница относно: Изпълнението на бюджета на Община Бойница, обл. Видин за времето от 01.01.2013 до 31.12.2013 г. Изтегли PDF

Баланс 2013

Баланс 2013

Баланс на Община Бойница 2013 – изтегли PDF