List/Grid

Община Бойница Публикувано в Община Бойница

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА БОЙНИЦА УТВЪРЖДАВАМ: Анета Стойкова Генчева Кмет на община Бойница Дата: 31.07.2012 г. Заповед №149/31.07.2012 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ БЕЗ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ) І…. Виж повече »

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА БОЙНИЦА УТВЪРЖДАВАМ: Анета Стойкова Генчева Кмет на община: Бойница Дата: 31.07.2012 г. Заповед №149/31.07.2012 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ (ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Настоящите Вътрешни… Виж повече »

Населени места в община Бойница

Населени места в община Бойница

Населени места: Села: – Село Бориловец – Село Бойница (център на общината) – Село Градсковски колиби – Село Халовски колиби (0 жители) – Село Каниц – Село Периловец – Село… Виж повече »

Кметство Бойница

Кметство Бойница

Кмет: Анета Стойкова Генчева Председател на Общински съвет: Габриела Тошева

Училища и читалища в Община Бойница

Училища и читалища в Община Бойница

Основно Училище “Васил Левски” (Село Бойница) Адрес: ул.”Стара планина” ,No 1, 3840 Бойница Телефон/факс: +359 (0)9333 272 ОУ “Васил Левски” е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни… Виж повече »