Обществено обсъждане-снимки

Обществено обсъждане-снимки

Общественото обсъждане проведено на 26.01.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУПО БОЙНИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУПО БОЙНИЦА

Итегли документ

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Итегли документ