Обществено обсъждане-снимки

Общественото обсъждане проведено на 26.01.2017

От Община Бойница