Месечен отчет за м. август 2020

Месечен отчет за м. август 2020

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Месечен отчет за м. Юли 2020 г

Месечен отчет за м. Юли 2020 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Тримесечен отчет на община Бойница

Тримесечен отчет на община Бойница

2-3-20

Месечни отчети за м.Юни 2020 г

Месечни отчети за м.Юни 2020 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Месечни отчети за м.Май 2020 г

Месечни отчети за м.Май 2020 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС COVIDExp_2020_5_5502