Отчети за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС за месец февруари 2022 г

Отчети за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС за месец февруари 2022 г

Отчет КСФ Отчет Бюджет Отчет ЧС

Отчет ВЕИ за 2021 г Бойница

Отчет ВЕИ за 2021 г Бойница

Forma_ZEVI_new_final_Boynitsa_2021g

Месечен отчет за м.1.2022 г

Месечен отчет за м.1.2022 г

Отчет Бюджет Отчет КСФ Отчет ЧС

Отчет за финансиране на Капиталовите разходи към 31.12.2021 г

Отчет за финансиране на Капиталовите разходи към 31.12.2021 г

Месечен отчет за 2021 Декември 5502 Бойница