СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Итегли документ

От Община Бойница