Предоставяне заемообразно средства в размер на 1000 (хиляда) лева за 2015 година на общинска аптека ЕООД „Здравец” с. Бойница

Р Е Ш Е Н И Е
№ 28
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Предоставяне заемообразно средства в размер на 1000 (хиляда) лева за 2015 година на общинска аптека ЕООД „Здравец” с. Бойница.

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Община Бойница да предостави заемообразно средства в размер на 1000 (хиляда) лева за 2015 година на общинска аптека ЕООД „Здравец” с. Бойница с управител Димитринка Пешева Владимирова за закупуване на лекарства и медикаменти, които до края на годината да бъдат възстановени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница