Заповед 3/05.01.23

Зап. 3 от 05.01.2023 г прекр. търг вещи ЧОС

От Община Бойница