Обява за заседание на ОБС

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юли-2021г.

От Община Бойница