Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Гл. счетоводител при община Бойница

Протокол_21.04.2020

От Община Бойница