Обнародвано решението на ОбС Бойница за одобряване на окончателен проект на ОУПО Бойница

Обнародване в Държавен вестник – бр.66, петък, 10 август 2018 г.

ДВ-за сайта

От Община Бойница