List/Grid

Декларации и регистри по ЗПКОНПИ Публикувано в Декларации и регистри по ЗПКОНПИ

Декларации 1-12, 13-24 и Регистър

Декларации 1-12, 13-24 и Регистър

Декл. 1-12 по чл.35, ал.1, т.2 за 2019 г ОА Бойница Декл. 13-24 по чл.35, ал.1, т.2 за 2019 г ОА Бойница Регистър на декл. по чл. 35, ал.1, т.2… Виж повече »

Заповеди по чл. 154 от ЗУТ

Заповеди по чл. 154 от ЗУТ

Заповеди по чл. 154 от ЗУТ

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТРИ

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТРИ

Регистър чл.35, ал.1 т.2 ЗПКОНПИ 1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 ЗПКОНПИ 2 Декл.чл35 ал.1 т.2 ЗПКОНПИ

Регистър и Декларации

Регистър и Декларации

Декл.чл.35,ал.1,т.2 ЗПКОПИ Регистър чл.35,ал.1,т.2 ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35 ал.1 т.3 ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35 ал.1 т.3 ЗПКОНПИ

Декл. чл.35 ал.1 т.3 ЗПКОНПИ