Информация от Община Бойница

Община Бойница

Декларации

Декларации

Декларация по чл. 35ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на К.К.Раброво Декларация по чл.35,ал.1,т2 от ЗПКОНПИ на КК Бориловец

Обяви

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 20161191

Екология

Информация по чл. 19

Информация по чл. 19

Информ. по чл.19 ЗУО Бойница

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци