Информация от Община Бойница

Община Бойница

Бюджет 2017

Бюджет 2017

Бюджет на Община Бойница за 2017 г. Изтегли документ

Новини

Бюджет 2018

Бюджет 2018

Бюджет 2018

Обяви

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2017

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2017

ОБЩИНА – БОЙНИЦА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т 3840 Бойница, ул. “Георги Димитров” № 1 телефон /факс:09 333 2436, П О К… Виж повече »

Профил на купувача

Храни 2018-2020 г

Храни 2018-2020 г

Изтегли архив документи

Екология

Информация по чл. 19

Информация по чл. 19

Информ. по чл.19 ЗУО Бойница

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци