Информация от Община Бойница

Община Бойница

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА  – 2015 Г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА – 2015 Г.

Бюджет на Община Бойница за 2015 г. изтегли xls

Обяви

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ОБЩИНА – БОЙНИЦА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т 3840 Бойница, ул. “Георги Димитров” № 1 телефон /факс:09 333 2436, П О К… Виж повече »

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци