Информация от Община Бойница

Община Бойница

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА  – 2015 Г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА – 2015 Г.

Бюджет на Община Бойница за 2015 г. изтегли xls

Новини

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси” 2014-2020 г

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

През м.май 2015 година в община Бойница стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, съфинансирана… Виж повече »

Обяви

Окончателно класиране по проект “Грижа и подкрепа в семейството”

Окончателно класиране по проект “Грижа и подкрепа в семейството”

Окончателно класиране – Мед. сестра по проект “Грижа и подкрепа в семейството” – Изтегли документ Окончателно класиране – Педагог по проект “Грижа и подкрепа в семейството” – Изтегли документ

Профил на купувача

Горива 2016-2017 г

Горива 2016-2017 г

Изтегли архив документи Изтегли протокол и заповед

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци