Информация от Община Бойница

Община Бойница

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА  – 2015 Г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА – 2015 Г.

Бюджет на Община Бойница за 2015 г. изтегли xls

Новини

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси” 2014-2020 г

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

През м.май 2015 година в община Бойница стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, съфинансирана… Виж повече »

Обяви

Обява по  Проект: „Грижа и подкрепа в семейството”

Обява по Проект: „Грижа и подкрепа в семейството”

Община Бойница, в качеството си на бенефициент по Проект: „Грижа и подкрепа в семейството” по договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.002-0084-C001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” обявява процедура… Виж повече »

Профил на купувача

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Раброво

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Раброво

Изтегли документация Изтегли проект ситуация водопроводна мрежа Изтегли проект ситуация архив Изтегли проект ситуация архив 1 Изтегли проект ситуация архив 2

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци