Информация от Община Бойница

Община Бойница

Протокол № 2 от 22.03.2024 г. на ПК по БФИНУ

Протокол № 2 от 22.03.2024 г. на ПК по БФИНУ

ПРОТОКОЛ-2-ПК по БФИНУ-22.03.2024г.

Новини

Протокол

Протокол

Прот. гл. счетов. допускане

Обяви

Заповед пътища 23-24 г Бойница

Заповед пътища 23-24 г Бойница

Изтегли архив

Екология

Съобщение Басейнова дирекция Плевен

Съобщение Басейнова дирекция Плевен

Съобщение Басейнова дирекция Плевен

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци