Информация от Община Бойница

Община Бойница

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА  – 2015 Г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА – 2015 Г.

Бюджет на Община Бойница за 2015 г. изтегли xls

Новини

Годишен план за паша за 2015 год.

Годишен план за паша за 2015 год.

В землищата на с.Бойница, с.Шишенци, с. Бориловец, с.Периловец и с. Раброво, общ. Бойница, област Видин. изтегли документ

Обяви

Обсъждане на Проекта за общинския бюджет за 2016 година

Обсъждане на Проекта за общинския бюджет за 2016 година

ОБЩИНА БОЙНИЦА 3840 Бойница, ул. “Георги Димитров” № 1 телефон /факс:09 333 2436, П О К А Н А На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът на… Виж повече »

Профил на купувача

Ремонт на път Раброво-Каниц 2015

Ремонт на път Раброво-Каниц 2015

Изтегли протокол PDF Изтегли фактура PDF Изтегли договор PDF

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци