Информация от Община Бойница

Община Бойница

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА  – 2015 Г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА – 2015 Г.

Бюджет на Община Бойница за 2015 г. изтегли xls

Новини

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси” 2014-2020 г

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

През м.май 2015 година в община Бойница стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, съфинансирана… Виж повече »

Обяви

Обява по  Проект: „Грижа и подкрепа в семейството”

Обява по Проект: „Грижа и подкрепа в семейството”

Община Бойница, в качеството си на бенефициент по Проект: „Грижа и подкрепа в семейството” по договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.002-0084-C001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” обявява процедура… Виж повече »

Екология

Обобщена справка по чл.29, ал.1

Обобщена справка по чл.29, ал.1

Изтегли документ

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци