Информация от Община Бойница

Община Бойница

Бюджет 2014

Бюджет 2014

Бюджет на Община Бойница за 2014 г. изтегли PDF

Новини

С европроект по ОПАК, Община Бойница ще подобрява процеса на разработване и изпълнение на местни политики

С европроект по ОПАК, Община Бойница ще подобрява процеса на разработване и изпълнение на местни политики

Проект ,,Бойница 2020” с бенефициент Община Бойница започва да се изпълнява по Оперативна програма ,,Административен капацитет”, Приоритетна ос I ,,Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и… Виж повече »

Обяви

Покана за преговори – ЕП

Покана за преговори – ЕП

П О К А Н А НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.91, АЛ.1, 2 и 3 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, НА 15.04.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА В КАБИНЕТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЩЕ… Виж повече »

Профил на купувача

ЗА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ДО ВСИЧКИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. БОЙНИЦА – ІІ ЕТАП –… Виж повече »

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци