Информация от Община Бойница

Община Бойница

Бюджет 2017

Бюджет 2017

Бюджет на Община Бойница за 2017 г. Изтегли документ

Новини

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси” 2014-2020 г

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

През м.май 2015 година в община Бойница стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, съфинансирана… Виж повече »

Обяви

Отдаване под наем на земя собственост на църква „Св. Николай Чудотворец”, с. Шишенци, община Бойница, чрез публичен търг с явно наддаване.

Отдаване под наем на земя собственост на църква „Св. Николай Чудотворец”, с. Шишенци, община Бойница, чрез публичен търг с явно наддаване.

О Б Я В А ОТНОСНО: Отдаване под наем на земя собственост на църква „Св. Николай Чудотворец”, с. Шишенци, община Бойница, чрез публичен търг с явно наддаване. На основание Решение,… Виж повече »

Профил на купувача

Документация PVC дограма 2016

Документация PVC дограма 2016

Изтегли документация Изтегли протокол Изтегли договор

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци