Информация от Община Бойница

Община Бойница

Решения 68-72-2020 г

Решения 68-72-2020 г

Изтегли архив

Обяви

Проект Партньори в безопасност

Проект Партньори в безопасност

ПРОЕКТ „Партньори в безопасност” Код на Проекта 15.3.1.045, e-MS код ROBG-125, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България Project „Partners in safety”, Project code 15.3.1.045, e-MS code ROBG-125, funded under Interreg… Виж повече »

Профил на купувача

Процедура ОП улици етап II А

Процедура ОП улици етап II А

Протокол и Решения избор Изпълнител Улици етап II A Бойница Dog.Isp.Asfalt-11.05.2020 г Dog.Isp.Pat-11.05.2020 г Dog.Isp.Ulici-11.05.2020 г

Екология

Информация по чл. 19

Информация по чл. 19

Информ. по чл.19 ЗУО Бойница

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци