Информация от Община Бойница

Община Бойница

РЕГИСТЪР – СДЕЛКИ

РЕГИСТЪР – СДЕЛКИ

РЕГИСТЪР – СДЕЛКИ по реда на ЗОС БОЙНИЦА

Обяви

Заповед пътища 2020

Заповед пътища 2020

Папка 1 Папка 2

Екология

Информация по чл. 19

Информация по чл. 19

Информ. по чл.19 ЗУО Бойница

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци