Информация от Община Бойница

Новини

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси” 2014-2020 г

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

През м.май 2015 година в община Бойница стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, съфинансирана… Виж повече »

Обяви

Отдаване под наем на земя частна общинска собственост

Отдаване под наем на земя частна общинска собственост

О Б Я В А ОТНОСНО: Отдаване под наем на земя частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване в землищата на с.Градсковски колиби, община Бойница На основание Решение… Виж повече »

Профил на купувача

Документация PVC дограма 2016

Документация PVC дограма 2016

Изтегли документация Изтегли протокол

Статистически данни: Площ: 166 км2; Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци