СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН Община БОЙНИЦА

секция № 001 кметство ……….. населено място С.БОЙНИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Собствено, бащино и фамилно име

———————————————————————————————–

1. БОЙКА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА

2. ВАСИЛ ТОДОРОВ ПРЕДУШЕВ

3. ВЕНКА ТОДОРОВА КОСТОВА

4. ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

5. ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА

6. ГЮЛВЕР САЛИЕВА АЛИЕВА

7. ДИНКА ВЪЛЧОВА ГЬОРОВА

8. ЕЛЕНКА ВЕЛИКОВА НЕНОВА

9. ЕЛИСАВЕТА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

10. ЖЕНИ МАРИНОВА РУСКОВА

11. МАРИЕТА ТОДОРОВА ПРЕДУШЕВА

12. МИЛЕНА ИЛИЕВА ОСЕНСКА

13. МЛАДЕНКА ВАНКОВА ЗДРАВКОВА

14. НАДЕЖДА ЛЮБЕНОВА АШИМОВА

15. НЕЗАБРАВКА РАЙНОВА КАЦАРОВА

16. ПЕТЪР АНТОНОВ ПЕТРОВ

17. ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

18. ПЛАМЕН МАРЧОВ ВЪЛЧОВ

19. РУМЯНА МЛАДЕНОВА ЦВЕТАНОВА

20. СОНЯ МЕТОДИЕВА КОСТАДИНОВА

21. СОНЯ СЛАВОВА МАРИНОВА

22. ЦАНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

23. ЦВЕТА ДИМИТРОВА ВАЧОВА

24. ЦЕНКО СТОЙКОВ ЦЕНКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН Община БОЙНИЦА

секция № 002 кметство ……….. населено място С.БОРИЛОВЕЦ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Собствено, бащино и фамилно име

———————————————————————————————–

1. АНЕЛИЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА

2. АННА ЙОЗОВА РОНЧЕВА

3. БИСЕРКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

4. ВЕСКА АВРАМОВА ТОБОШАРОВА

5. ГАЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

6. ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ

7. ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ОСМАН

8. ЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

9. ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ

10. МАРИАН НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ

11. МАРИЯ КРАЧУНОВА НЕЛОВА

12. МАЯ ИВАНОВА ЛУКАНОВА

13. МИЛКА СТОЯНОВА ЦЕНОВА

14. МИТКО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

15. НАДЕЖДА МАНОЙЛОВА ПЕТРОВА

16. ПЕНКА НЕНОВА ЧОЛАКОВА

17. САШКА АСЕНОВА СИМЕОНОВА

18. СВЕТЛИНА ВЕНЦЕСЛАВОВА СПАСОВА

19. СНЕЖАНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

20. СНЕЖКА ЦВЕТАНОВА КОВАЧЕВА

21. ТАТЯНА ЦВЕТКОВА САНДУЛОВА

22. ХРИСТИНА ИВАНОВА ЛАТИНСКА

23. ХРИСТИНА ЦЕНОВА ЛАЗАРОВА

24. ЦВЕТА ПАНТАЛЕЕВА ГЕОРГИЕВА

25. ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН Община БОЙНИЦА

секция № 002 кметство ……….. населено място С.ШИПИКОВА МАХАЛА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Собствено, бащино и фамилно име

———————————————————————————————–

1. БРАНКО КРЪСТЕВ ТОДОРОВ

2. ЕВДОКИЯ ТОДОРОВА ДИНУЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН Община БОЙНИЦА

секция № 004 кметство ……….. населено място С.ПЕРИЛОВЕЦ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Собствено, бащино и фамилно име

———————————————————————————————–

1. ЛИЛЯНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА

2. СТАН ВИДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН Община БОЙНИЦА

секция № 005 кметство ……….. населено място С.РАБРОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Собствено, бащино и фамилно име

———————————————————————————————–

1. ПЪРВА КИРИЛОВА КАЛИНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН Община БОЙНИЦА

секция № 006 кметство ……….. населено място С.ШИШЕНЦИ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Собствено, бащино и фамилно име

———————————————————————————————–

1. ИВАЙЛО РАДЕВ РАДЕВ

2. МАРИЯ ЦАНКОВА МАРИНОВА

3. ЦВЕТАНА НИНОВА БОЖКОВА

От Община Бойница