Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Изтегли решение PDF

От Община Бойница