СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН, Община БОЙНИЦА,
секция № 001 населено място С.БОЙНИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Име на гласоподавателя
———————————————————————————————–
1. БОЙКА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
2. ВАСИЛ ТОДОРОВ ПРЕДУШЕВ
3. ВЕНКА ТОДОРОВА КОСТОВА
4. ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
5. ГЮЛВЕР САЛИЕВА АЛИЕВА
6. ЕЛЕНКА ВЕЛИКОВА НЕНОВА
7. ЕЛИСАВЕТА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
8. ЖЕНИ МАРИНОВА РУСКОВА
9. МАРИЕТА ТОДОРОВА ПРЕДУШЕВА
10. МАРИЙКА ПЕКОВА ЕШАРСКА
11. МИЛЕНА ИЛИЕВА ОСЕНСКА
12. МЛАДЕНКА ВАНКОВА ЗДРАВКОВА
13. НАДЕЖДА ЛЮБЕНОВА АШИМОВА
14. НЕЗАБРАВКА РАЙНОВА КАЦАРОВА
15. ПЕТРА БЛАГОЕВА КРЪСТЕВА
16. ПЕТЪР АНТОНОВ ПЕТРОВ
17. ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
18. ПЛАМЕН МАРЧОВ ВЪЛЧОВ
19. РУМЯНА МЛАДЕНОВА ЦВЕТАНОВА
20. СОНЯ МЕТОДИЕВА КОСТАДИНОВА
21. СОНЯ СЛАВОВА МАРИНОВА
22. ЦАНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
23. ЦВЕТА ДИМИТРОВА ВАЧОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН, Община БОЙНИЦА,
секция № 002 населено място С.БОРИЛОВЕЦ

адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Име на гласоподавателя
———————————————————————————————–
1. АНЕЛИЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА
2. АННА ЙОЗОВА РОНЧЕВА
3. БИСЕРКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
4. ВЕСКА АВРАМОВА ТОБОШАРОВА
5. ГАЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
6. ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
7. ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
8. ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ОСМАН
9. ЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
10. ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ
11. МАРИАН НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ
12. МАРИЯ КРАЧУНОВА НЕЛОВА
13. МАЯ ИВАНОВА ЛУКАНОВА
14. МИЛКА СТОЯНОВА ЦЕНОВА
15. МИТКО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
16. НАДЕЖДА МАНОЙЛОВА ПЕТРОВА
17. ПЕНКА НЕНОВА ЧОЛАКОВА
18. САШКА АСЕНОВА СИМЕОНОВА
19. СВЕТЛИНА ВЕНЦЕСЛАВОВА СПАСОВА
20. СНЕЖАНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
21. СНЕЖКА ЦВЕТАНОВА КОВАЧЕВА
22. ТАТЯНА ЦВЕТКОВА САНДУЛОВА
23. ХРИСТИНА ИВАНОВА ЛАТИНСКА
24. ХРИСТИНА ЦЕНОВА ЛАЗАРОВА
25. ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН, Община БОЙНИЦА,
секция № 002 населено място С.ШИПИКОВА МАХАЛА

адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Име на гласоподавателя
———————————————————————————————–
1. БРАНКО КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
2. ЕВДОКИЯ ТОДОРОВА ДИНУЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН, Община БОЙНИЦА,
секция № 004 населено място С.ПЕРИЛОВЕЦ

адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Име на гласоподавателя
———————————————————————————————–
1. ЛИЛЯНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН, Община БОЙНИЦА,
секция № 005 населено място С.РАБРОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Име на гласоподавателя
———————————————————————————————–
1. ВАЛЕРИ ДАНЧЕВ КЬОСЕВ
2. ТОНИ КАМЕНОВ ЦВЕТАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН, Община БОЙНИЦА,
секция № 006 населено място С.ШИШЕНЦИ

адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Име на гласоподавателя
———————————————————————————————–
1. ИВАЙЛО РАДЕВ РАДЕВ
2. МИРОСЛАВ ПЪРВАНОВ ЦАНКОВ
3. СОНЯ ИЛИЕВА КЪНЧЕВА

От Община Бойница