СПРАВКА-ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

СПРАВКА-ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.

От Община Бойница