Избирателни списъци 2 за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА
населено място ……………, кметство ………………., секция № 002
Адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
Име
—————————————————-
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛУША ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
БОГДАН СТАНОВ ЦОКОВ
БОРИСЛАВ САШКОВ БОРИСОВ
БРАНКО КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
БРАНКО САВОВ МАРИНОВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА МАРИНОВА
ВАЛЕРИЯ БРАНКОВА ТОДОРОВА
ВАЛЯ ИВЧОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАЛЯ СЕДЕВЧЕВА САВЧЕВА
ВАНКА НИКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАНКА ПЕТКОВА ВЪТОВА
ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЕНЕРА СЛАВЧЕВА ПЕТРОВА
ВЕРКА ИВАНОВА ФЛОРОВА
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВЪТОВ
ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА КОВАЧЕВА
ВИДИН ЯКОВ МИТРУЦОВ
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МАТЕЕВА
ВИОЛЕТА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВЪЛКА ФЛОРОВА ЙОНОВА
ВЪРБАН ЙОНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕНАДИЯ МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИЦА ЛАПАДАТОВА ЙОНОВА
ГЕОРГИЦА РАДУЛОВА ПАСКОВА
ГЕОРГИЦА ФЛОРОВА МИТРУЦОВА
ГЕРГИНА ВИДЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГЕРГИНА ВЪТОВА ПРЕДОВА
ДАФИНКА ФЛОРОВА СТАНЕВА
ДИМИТЪР МИЛЬОВ МАТЕЕВ
ЕВГЕНИ ИВАНОВ МАРИНОВ
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВА МИРОНОВА
ЕВДОКИМ НЕДЕЛКОВ МИЛУШЕВ
ЕВДОКИЯ СПАСОВА КЪНЧЕВА
ЕВДОКИЯ ТОДОРОВА ДИНУЛОВА
ЕМИЛ ВАНЬОВ ЦАНОВ
ЕМИЛ ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОНОВА
ЗДРАВКО СТАНОВ ЙОНОВ
ЗОРКА ЛОЗАНОВА ТОБОШАРОВА
ЗОРНИЦА ПЛАМЕНОВА КРЪСТЕВА
ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ГИЦОВ ИВАНОВ
ИВАН ЗАНКОВ ИВАНОВ
ИВАН ИВАНОВ СТАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ БОРИСОВ
ИВАН НИКОЛОВ ФЛОРОВ
ИВАН СТАНОВ ПЕТРОВ
ИВАН СТАНОВ СТАНКОВ
ИЛИЯ МЛАДЕНОВ СТАНКОВ
ИРИНА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ЙОНА СТАНОВА ПЕТРОВА
ЙОРДАНА ГЕОРГИЕВА МИЛУШЕВА
ЙОРДАНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
ЙОРДАНА ПЪРВАНОВА ПЕКОВА
ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
КАТАЛИНА ГИЦОВА ИВАНОВА
КРАСИМИР ЙОНОВ СТАНКОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ СТАНКОВ
КРАСИМИР САШКОВ БОРИСОВ
КРУМ ИЛИЕВ ЙОНОВ
КРЪСТО МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
ЛИЛЯНА КРЪСТЕВА ЙОНОВА
ЛОЗАНКА АСЕНОВА СТАНКОВА
ЛЮБОМИР БОРИСОВ БРАНКОВ
МАРГАРИТА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА
МАРИЕЛА МИТКОВА СПАСОВА
МАРИЙКА ЦВЕТАНОВА БРАНКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ СТАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ СТАНОВА ПЕТРОВА
МЕТОДИ ДИМИТРОВ ФЛОРОВ
МИЛИЦА МИЛЕНОВА ТОДОРОВА
МИЛИЦА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
МИРОСЛАВ КЛИМЕНТОВ МАРИНОВ
МИТРА ИВАНОВА РАДУЛОВА
МИТРА РАДУЛОВА БАДЕВА
МОМЧИЛ ЙОРДАНОВ МИЛАНОВ
НАДКА КЪНЧЕВА МИХАЙЛОВА
НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ ТОДОРОВ
НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ ФЛОРОВ
ОЛГА ФЛОРОВА ИЛИЕВА
ПАСКА АНГЕЛОВА ФЛОРОВА
ПАСКА ИЛИЕВА НИЦОВА
ПЕНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ПЕРИСЛАВ ТРИФОНОВ КРАЧУНОВ
ПЕТРАНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
ПЕТРАНКА ВИДЕНОВА ПЕТРОВА
ПЛАМЕН КРЪСТЕВ МИХАЙЛОВ
ПРЕДО ФЛОРОВ ПРЕДОВ
РАЙМОНДА МАРИНОВА МИТРОВА
РАЙНА КРЪСТЕВА ПОПОВА
РОСИЦА СТАНОВА ИЛИЕВА
САВЧО СТАНОВ ПЕТРОВ
САНЕЛА СЕДЕВЧОВА САВЧЕВА
СВЕТЛИН МИТКОВ СПАСОВ
СЕДЕВЧО САВЧЕВ СТАНЕВ
СЛАВКА ФЛОРОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНА ГЕНЧЕВА ЦОКОВА
СТАН ПЪРВУЛОВ СТАНОВ
СТАНИМИР ФЛОРОВ МУШАТОВ
СТАНИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
СТАНИСЛАВ САШКОВ БОРИСОВ
СТЕФАН ЛЕВ МИРОНОВ
СТРАХИЛ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ТАТЯНА СИМОВА ЙОНОВА
ТЕМЕНУШКА ФЛОРОВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОРА СИМОВА ИВАНОВА
ТРИФОН КРАЧУНОВ ИВАНОВ
ФЛОРАНА ВЪТОВА ПЪРВУЛОВА
ХРИСТО МИТРОВ ФЛОРОВ
ЦАНКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
ЦВЕТА ПАНТАЛЕЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАН ИВАНОВ ВЪТОВ
ЦВЕТАНА ГАВРИЛОВА СТАНКОВА
ЦВЕТЕЛИН НАЧКОВ ИВАНОВ
ЮЛИЯ АТАНАСОВА СТАНОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА
населено място ……………, кметство ………………., секция № 005
Адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДРИЯНА САШОВА БОРИСОВА
АКСИНИЯ СИМЕОНОВА ВЕЛКОВА
АЛБЕНА БОРИСЛАВОВА СОФРОНИЕВА
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ МАРИНОВ ТИКОВ
АНГЕЛ МЛАДЕНОВ МЕЛКОВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ ЛИТОВ
АНДРИАН ПЕТКОВ ВИКОВ
АНДРИАН САШОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА
АНЕЛИЯ БОЯНОВА ИЛИЕВА
АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА СУРЧЕЛОВА
АНЕЛИЯ СЛАВЧЕВА ВАСИЛЕВА
АНЕТА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
АНТОН ЖИВКОВ БЕЛЕВ
АСЕН КАРАМФИЛОВ СУРДОЛОВ
АСЕН ПАСКОВ БУДУРИКОВ
АСЕН ТОДОРОВ МАРИНОВ
АСЕНКА СЛАВЧЕВА КИРИЛОВА
АТАНАС ИВАНОВ ТОТОМИРОВ
АТАНАС ПАСКОВ НИЦОВ
АТАНАС СИМЕОНОВ ВЕЛКОВ
БИСЕРКА ЙОНОВА МАРИНОВА
БЛАГОВЕСТА НИКОЛОВА ИВАНОВА
БЛАГУЦ ПЕТРОВ ПЪРВУЛОВ
БЛАГУЦА АНГЕЛОВА ПОПИЧЕВА
БЛАГУЦА ТОДОРОВА НИЦОВА
БЛАГУЦА ФЛОРОВА ЧОКОВА
БОРИС ЙОНОВ МАРИЯНОВ
БОРИС ФЛОРОВ ИБИШЕВ
БОРИСА ФЛОРОВА КЬОСЕВА
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА
БОРИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ТРИФОНОВА
БОРЯНА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
БОСИЛКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
БОЯН ЦВЕТАНОВ ФЛОРОВ
БОЯНА ЕВДОКИМОВА ХРИСТОВА
ВАЛЕНТИН СЛАВЧЕВ РАДУЛОВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИНА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА
ВАЛЕНТИНА ТРИФОНОВА ИВАНОВА
ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ
ВАЛЕРИ БОРИСОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ РАДУЛОВ
ВАЛЕРИ ДАНЧЕВ КЬОСЕВ
ВАЛЕРИЯ ДУЦОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАНКА ГЕНЧЕВА ЦАНОВА
ВАНКА ЛАПАДУЦОВА СТАНКОВА
ВАНУЦА АНГЕЛОВА НИНОВА
ВАНЯ АНГЕЛОВА СТАНЕВА
ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ЛОЗАНОВ ТОДОРИКОВ
ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАКИЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ АЛИОНОВ
ВЕНЧО МЛАДЕНОВ ЧЕРЧЕЛАНОВ
ВЕНЧО НИКОЛОВ ЦЕКОВ
ВЕРА ИВАНОВА ДАРОВА
ВЕРГИЛ ТРИФОНОВ ВАКАРИЦОВ
ВЕСЕЛИН ВИДИНОВ ПАВЛОВ
ВЕСКА МЛАДЕНОВА ДЕЛЕНЯНОВА
ВИДИН ГЕОРГИЕВ ТИКОВ
ВИКТОРИЯ ГОГОВА АЛОВЯНОВА
ВИОЛЕТА ПЪРВУЛОВА ШЕЙКАРОВА
ВИЯНА ЕВДОКИМОВА КЬОСОВА
ВИЯНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПОПИЧЕВ
ВЛАДИМИР ЙОНОВ САВОВ
ВЪРБАН АТАНАСОВ ИЛИЕВ
ГАЛИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА ВАКАРИЦОВА
ГАЛИНКА СТЕФАНОВА БРУМАРОВА
ГАЛУЦ СТАНКОВ ИБИШЕВ
ГАЛЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ГАНЧО БЛАГОЕВ ЛАЗАРОВ
ГЕНА МАРИНОВА ГОГИЦОВА
ГЕНА МИЛАНОВА ЦВЕТКОВА
ГЕОРГИ АТАНАСОВ БРУМАРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ЙОНОВ ЙОНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ АЛЕКСОВ
ГЕОРГИ ЯКОВ БАЧЕВ
ГЕОРГИЦА ВИДИНОВА СУРДОЛОВА
ГЕОРГИЦА ФЛОРОВА ПЕТРОВА
ГИНА ЙОТОВА ПОПОВА
ДАМЯНКА МОМЧИЛОВА БЕНОВА
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ
ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА ВИДИНОВА
ДАНКА ЛОЗАНОВА ФЛОКОШЕЛОВА
ДАНКА ПЕТРОВА СТАНЕВА
ДАНКА СТАНКОВА СТАНЕВА
ДАНЧО ЙОНОВ КЬОСОВ
ДАРИНКА ЙОНОВА ПЪРВУЦОВА
ДАРИНКА НИКИФОРОВА БИКОВА
ДАФИНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА
ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА КОЛИКОВА
ДИМЧО ИЛИЕВ ГОГОВ
ДИНКА АСЕНОВА КОВАЧЕВА
ДУЦА НИЦОВА ФЛОКОШЕЛОВА
ДУЦА ТРИФОНОВА ФЛОКОШЕЛОВА
ДУЦА ФЛОРОВА ФЛОКОШЕЛОВА
ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ БУДУРИКОВ
ЕВГЕНИ ПЕТРОВ НИНОВ
ЕВДОКИЯ ГЕОРГИЕВА ПЪРВУЦОВА
ЕВДОКИЯ ГЕОРГИЕВА УГРИНОВА
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА КОВАЧЕВА
ЕВЕЛИН ЕВГЕНИЕВ БУДУРИКОВ
ЕЛИ ВИДЕНОВА ЙОРДАНОВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ВОЙКОВ
ЕМИЛ КИРИЛОВ ФЛОКОШЕЛОВ
ЕМИЛ КРУМОВ КИРИЛОВ
ЕМИЛ НИКОЛОВ ТРИФОНОВ
ЕМИЛ ПАНТЕВ БАТИНЯНОВ
ЕМИЛ СЛАВЧЕВ ГРЕСОЕВ
ЕМИЛ СЛАВЧОВ ГИДЪКОВ
ЕФТИМКА ПАСКОВА БУЦОВА
ЖЕТКА ГЕОРГИЕВА ИБИШЕВА
ЗИНА КИРИЛОВА ТИКОВА
ЗИНКА КРЪСТЕВА РАДУЛОВА
ИВАЙЛО ВАЛЕРИЕВ СИМЕОНОВ
ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ ЦВЕТКОВ
ИВАНКА БОРИСОВА ВОЙКОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА ГЮРОВА
ИВАНКА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА
ИЗАБЕЛА ВЕРГИЛОВА ВАКАРИЦОВА
ИЛИЯ ЗАНКОВ ЧУШКОВ
ИЛИЯ ФЛОРОВ КОВАЧЕВ
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ЙОНОВ
ИЛИЯН БОГДАНОВ САВОВ
ИЛИЯНА БОЯНОВА ДИНЧЕВА
ИЛЧО БЛАГУЦОВ ПЪРВУЛОВ
ИРИНА НИКОЛОВА ВИКОВА
ЙОН ПЕТРОВ ГОГИЦОВ
ЙОНА АЛЕКСАНДРОВА СУРДУЛОВА
ЙОРДАН МИТРОВ СТАНЕВ
КАЛЧО АНГЕЛОВ МАРИНОВ
КИРИЛ ТРИФОНОВ КОВАЧЕВ
КИРИЛКА ФЛОРОВА ДИНОЛОВА
КЛИМЕНТ АТАНАСОВ ЧЕРЧЕЛАНОВ
КЛИМЕНТ ТРИФОНОВ ТОНЧЕВ
КОНСТАНТИН МАРИНОВ КАЛИНОВ
КРАСИМИР ДАНАИЛОВ МИРЧЕВ
КРАСИМИР КИРИЛОВ ТРИФОНОВ
КРАСИМИР МИТКОВ АНГЕЛОВ
КРУМ АНГЕЛОВ КАРАДЖОВ
КРУМ ГЕОРГИЕВ ДАРОВ
КРУМ ЙОНОВ ДЕЛОВ
КРУМ НИЦОВ ФЛОКОШЕЛОВ
ЛАПАДАТ ИЛИЕВ ПАТУЛЯНОВ
ЛАПАДУЦА АТАНАСОВА ВОЙКОВА
ЛАПАДУЦА ПЕТРОВА ПАШИНСКА
ЛАПАДУЦА ТРИФОНОВА КОТОРИЦОВА
ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА НИЦОВА
ЛИЛЯНА РУМЕНОВА МАРИНИКОВА
ЛИЛЯНА СПАСОВА ПРОДАНОВА
ЛОЗАНА ИГНАТОВА СТАНЕВА
ЛУИЗА ЕРЕМИЕВА ВАКАРИЦОВА
ЛЮБА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
ЛЮБЕН АЛИОНОВ УНГУРЯНОВ
ЛЮБЕН ИВАНОВ ПАТУЛЯНОВ
ЛЮБЕН КРУМОВ КАРАДЖОВ
ЛЮБЕН ЛАПАДАТОВ ИЛИЕВ
ЛЮБЕН ТРИФОНОВ КОЛИКОВ
ЛЮБКА ЙОНОВА САВОВА
ЛЮБОСЛАВА САШКОВА ЛЮБЕНОВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА БАРБУЛОВА
МАКСИМКА ПЕТРОВА СТАНКОВА
МАРГАРИТА КОЛЕВА ИБИШЕВА
МАРГАРИТА ХРИСТОВА МАРИНОВА
МАРИАН АНТОНОВ БЕЛЕВ
МАРИАНА МИТКОВА ФИРОВА
МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЙОРДАКИЕВА
МАРИЯН САШОВ БОРИСОВ
МАРИЯНА НИКОЛОВА МИКОВА
МАЯ ТРИФОНОВА ТРАЙЛОВА
МЕТОДИ СТАНКОВ ДИНОЛОВ
МИГЛЕНА ПЕТКОВА ТРИФОНОВА
МИЗЕЛКУЦА СЕВАСТАКИЕВА МИРЧЕВА
МИЛАН ФЛОРОВ ПЛЮЦОВ
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
МИЛЧО ПЕТКОВ КАРАДЖОВ
МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ЦВЕТКОВ
МИРОСЛАВ РУМЕНОВ КУРТАНОВ
МИРОСЛАВА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА
МИТКО АСЕНОВ КАЛИНОВ
МИТКО БЛАГОЕВ КОВАЧЕВ
МИТКО ПАСКОВ МАРИЯНОВ
МИХАИЛ АНТОНОВ БЕЛЕВ
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ЧЕРЧЕЛАНОВ
МЛАДЕНА МАРИНОВА ЧАКЪРОВА
МЛАДЕНА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА
НАДЕЖДА БОРИСОВА ТОДОРИКОВА
НАДЕЖДА ГАЛУЦОВА ВОДЕНИЧАРОВА
НАДКА ИРИМИНОВА ДИНЧЕВА
НАДКА ТРИФОНОВА ГЮРОВА
НАДКА ФЛОРОВА МИКОВА
НАТАЛИЯ ЗАХАРИЕВА ТОБОШАРОВА
НАТАША БОРИСОВА ИЛИЕВА
НАТАША РАДУЛОВА МИХАЙЛОВА
НЕВЕНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
НЕВЕНКА СЕВАСТАКИЕВА СТОЯНОВА
НЕЛИ ИРИМИНОВА МАРИЯНОВА
НИКОЛА АСПАРУХОВ СТАНКОВ
НИКОЛА ВЪРБАНОВ ПАШЕНСКИ
НИКОЛА ЙОНОВ ПЛЮЦОВ
НИКОЛА ФЛОРОВ ФЛОКОШЕЛОВ
НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВ ПРЕДОВ
НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ДИНОЛОВ
ПАВЛИНА АТАНАСОВА КУРТАНОВА
ПАВЛИНА ПАСКОВА ПАНТЕВА
ПАВЛИНА ТРИФОНОВА МАРИЯНОВА
ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА
ПАСКА ДАМЯНОВА АЛЕКСОВА
ПАСКО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ПАСКУЦА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ПАТРУЦА МАРИНОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА СТАНОВА ДАРОВА
ПЕНКА ТРИФОНОВА КАРАДЖОВА
ПЕНКА ТРИФОНОВА МИЛЕНОВА
ПЕПА ИВАНОВА КАМЕНОВА
ПЕРКА НИКОЛОВА ДЕКОВА
ПЕРСА МАРИНОВА БАБЪЦОВА
ПЕТКО МАРИНОВ ЧУНГОВ
ПЕТКО ПЕТКОВ КАРАДЖОВ
ПЕТКО ТРИФОНОВ НИКОЛОВ
ПЕТРАНА ИВАНОВА ФИЛИПОВА
ПЕТРАНА ЦВЕТАНОВА КОСТОВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ ЛИТОВ
ПЕТЪР КАМЕНОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР МЛАДЕНОВ САВОВ
ПЕТЪР НИНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СТАНКОВ ФИЛИПОВ
ПЕТЪР ТРИФОНОВ КАРАДЖОВ
ПЕТЯ МИТКОВА МАРИЯНОВА
ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЛАМЕН АНДРЕЕВ ПЕКОВ
ПЛАМЕН ЛОЗАНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ ТРАЙЛОВ
ПРЪВКА ПЕТРОВА ПОПОВА
ПЪРВА КИРИЛОВА КАЛИНОВА
РАЙНА АТАНАСОВА НИНОВА
РАЙНА АТАНАСОВА ФЛОКОШЕЛОВА
РАЙНА ВИДИНОВА СТАНКОВА
РАЙНА НАЙДЕНОВА ВАКАРИЦОВА
РАЙНА НИЦОВА ПЛЮЦОВА
РАЙНА ПАРАКИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
РАЙНА СТАНЕВА ПРЕДОВА
РАЙНА СТАНОВА РАДУЛОВА
РАЙНА ТРАИЛОВА СТАНКОВА
РАЙНА ФИЛИПОВА ФИРОВА
РАЙНА ФЛОРОВА ИЛИЕВА
РОСЕН АСЕНОВ КОСТАДИНОВ
РОСЕН ВЕНЧОВ АНТОНОВ
РОСЕН ВЕРГИЛОВ ВАКАРИЦОВ
РОСЕН ИЛИЕВ ИВАНОВ
РОСИЦА АНГЕЛОВА СПАСОВА
РОСИЦА СЛАВЧЕВА ГРЕСОЕВА
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА ЛАПАДАТОВА
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
РУМЯНА ПЕТРОВА САВОВА
РУМЯНКА ГЕОРГИЕВА ВОЙКОВА
РУМЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА
РУМЯНКА ЙОНОВА ГИДЪКОВА
САШКА ЛЮБЕНОВА ЛАЗАРОВА
САШО АСЕНОВ ИЛИЕВ
САШО БОРИСОВ ИВАНОВ
СВЕТЛАНА ЕВДОКИМОВА АСЕНОВА
СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ
СВОБОДАНКА НИКОЛОВА КОСТОВА
СЕВАСТИЦА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
СЕВАСТИЦА НИЦОВА ФЛОКОШЕЛОВА
СЕВАСТИЦА ТРАИЛОВА ПУЙКОВА
СЕВАСТИЦА ФЛОРОВА ВАНЧЕВА
СИМЕОН НИЦОВ СТАНКОВ
СИМОНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
СЛАВЕЙ МЕТОДИЕВ ЙОНОВ
СЛАВКА МАРИНОВА ВАНУЦОВА
СЛАВКА НИКОЛОВА МАРИНОВА
СЛАВКА ПАСКОВА ДОКУЗОВА
СЛАВЧО СЛАВЧОВ ГРЕСОЕВ
СЛАВЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ФЛОКОШЕЛОВА
СНЕЖАНА АТАНАСОВА ВЕЛКОВА
СНЕЖАНА ДАНАИЛОВА КРЪСТЕВА
СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
СНЕЖАНКА ВЕСЕЛИНОВА ГАНДЖОЕВА
СНЕЖАНКА ИЛИЕВА СУРДОЛОВА
СНЕЖАНКА КОНСТАНТИНОВА ПРАНГАДЖИЙСКА
СОНЯ ДАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
СТАНКА НИКОЛОВА КУРТАНОВА
СТЕВА ПЪРВУЛОВА ПЛЮЦОВА
СТЕФАН ЕФТИМОВ ГЕОРГИЕВ
СУФЕРИНА ЙОНОВА ГЕОРГИЕВА
ТАСКО ВИДЕНОВ КУРТАНОВ
ТЕМЕНУЖКА ВЪТОВА КОСТОВА
ТЕМЕНУЖКА КРЪСТЕВА РАДУЛОВА
ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА МЕЛКОВА
ТЕМЕНУШКА ТРИФОНОВА ЕНКОВА
ТИХОМИР ИЛИЕВ ИВАНОВ
ТИХОМИР КРАСИМИРОВ КОСТОВ
ТОДОР АЛЕКСИЕВ ПОПОВ
ТОДОРКА КРУМОВА БАТИНЯНОВА
ТОМО КИРИЛОВ ТОНЧЕВ
ТОНИ КАМЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ТОНЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
ТРЕНДАФИЛА ФЛОРОВА КАРАДЖОВА
ТРИФОН МАРИНОВ МИТРОВ
ТРИФОН МАРИНОВ ФЛОКОШЕЛОВ
ТРИФОН ТРИФОНОВ ДОКУЗОВ
ФИЛИП АСПАРУХОВ СТАНКОВ
ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ФИРА НАЙДЕНОВА МАРИЯНОВА
ФЛОРИКА АНГЕЛОВА ТОМОВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ
ЦВЕТАН ПАВЛОВ САВОВ
ЦВЕТАНА ВИДИНОВА СТЕФАНОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА САВОВА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА МИТРОВА
ЦВЕТКО ТРАИЛОВ ГЮРОВ
ЦЕНКА БОРИСОВА ГРЕСОЕВА
ЦЕНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ЯГОДИНА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА
ЯНА ИВАНОВА ГРЕСОЕВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….

От Община Бойница