Първо общо събрание на общините от област Видин

Протокол №1 от 04.11.2013От Община Бойница