Публична покана за доставка на горива

Доставка чрез покупка на горива ( въглища за огрев ) за социалните заведения и общинските дейности в община Бойница.

Изтегли документи – архив

От Община Бойница