Заличени лица от списъците за МИ 2019 г

Заличени лица от списъците за МИ 2019 г 05-03-00

От Община Бойница