Обществена поръчка

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ ,,ОБЩИНА БОЙНИЦА – ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В МОБИЛНОСТ И ДОСТЪП ДО КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ”:

- Преустройство на двуетажна сграда в с. Бойница в защитено жилище за лица с психични разстройства от социалния дом в с. Бориловец ( конструктивно укрепване на сградата; ремонт фасади и покрив – изолации, мазилки, настилки, отводняване; вътрешни ремонтни работи – ремонт ВиК и ОВ инсталации, окабеляване и осветителни тела)
- Преустройство и реконструкция на Читалище ,,Надежда”, с. Бойница (реконструкция на сградата; ремонт покрив; ремонтни работи по фасади; вътрешни ремонтни работи)

Изтегли комплект документи

От Община Бойница