Покана за публично обсъждане на проект бюджет 2019

Покана за публично обсъждане на проект бюджет 2019

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2019

Годишен план за паша Бойница 2018-2019

Годишен план за паша Бойница 2018-2019

1 Годишен план за паша Бойница.2018-2019 doc

Годишен план за паша Бойница 2018

Годишен план за паша Бойница 2018

1 Годишен план за паша Бойница.2018doc

Бюджет 2018

Бюджет 2018

Бюджет 2018

Годишен план за паша Бойница 2017

Годишен план за паша Бойница 2017

1 Годишен план за паша Бойница.2017doc