План график 2020

План график 2020

ПЛАН-ГРАФИК 2020 Г ОП БОЙНИЦА

План график 2019

План график 2019

ПЛАН-ГРАФИК ОП 2019 Г БОЙНИЦА

Покана за публично обсъждане на проект бюджет 2019

Покана за публично обсъждане на проект бюджет 2019

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2019

Годишен план за паша Бойница 2018-2019

Годишен план за паша Бойница 2018-2019

1 Годишен план за паша Бойница.2018-2019 doc

Годишен план за паша Бойница 2018

Годишен план за паша Бойница 2018

1 Годишен план за паша Бойница.2018doc