ПИРО_Бойница_2021-2027

ПИРО_Бойница_2021-2027

ПИРО_Бойница_2021-2027_FN

Покана публично обсъждане бюджет 2021 год. на Община Бойница

Покана публично обсъждане бюджет 2021 год. на Община Бойница

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2021

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ ТОПЪЛ ОБЯД 2021

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ ТОПЪЛ ОБЯД 2021

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ ТОПЪЛ ОБЯД 2021

План график 2020

План график 2020

ПЛАН-ГРАФИК 2020 Г ОП БОЙНИЦА

План график 2019

План график 2019

ПЛАН-ГРАФИК ОП 2019 Г БОЙНИЦА