List/Grid

Екология Публикувано в Екология

Пр Оп Ок Ср  2021-2028 Бойница

Пр Оп Ок Ср 2021-2028 Бойница

Изтегли архив

Отпадъци Бойница 2021-2028

Отпадъци Бойница 2021-2028

1 PUOtpadaci_Boinica_2021-2028 _sagl.

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО за ПУО  в общ. Бойница за периода 2021 г-2028 г.

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО за ПУО в общ. Бойница за периода 2021 г-2028 г.

Обоб. справ. чл. 29, ал. 1 от Н ЕО, ПУО Бойница

Решение на РИОСВ Монтана

Решение на РИОСВ Монтана

Реш. № МО 52-ЕО 2021 г РИОСВ Монтана

Такса битови отпадъци 2022

Такса битови отпадъци 2022

Докладана записка ОбС 2022 ПЛАН СМЕТКА 2022 г. ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ-ПЛАН-СМЕТКА Чл.26 от ЗНА