Контакти

Адрес на община Бойница, област Видин
с. Бойница, Ул. „Георги Димитров” № 1
e-mail: boinica@mail.orbitel.bg
Уеб адрес: www.obshtina-boinica.com

Телефони на ръководството и служителите в община Бойница, област Видин:

Ръководство
Председател на Общ. съвет Бойница – Габриела Генчева
0886 674 976
Кмет община Бойница – Анета Генчева
0885 526 007
Зам. кмет община Бойница – Румен Кънчев
0885 525 866
Секретар на община Бойница – Катя Вълчева
0882 215 109

Данъчна служба
Малина Бальова
0885 893 374
Цветомира Калчева
0886 136 842
Стационарен телефон
09333/8930

Общинска администрация
Директор „Обща администрация”- Светла Цокова
0886 523 547
Главен счетоводител община Бойница – Теменужка Йорданова
0885 894 114
Главен специалист „ ОМП и ГЗ „ – Ивайло Миланов
О886 150 613
Главен специалист „Техн. дейности” – Виолета Георгиева
0886 673 312
Главен специалист „Образование и социални дейности”- Гошо Генчев
0882 216 389
Главен специалист „ ГРАО „ – Марияна Недкова
0886 479 984
Юрисконсулт община Бойница – Магдалена Венчева
0886 462 573
Младши специалист „Европейски проекти” – Владислав Кънчев
0886 196 390

Кметове и кметски наместници
Кмет кметство с. Раброво – Галина Вакарицова
0886 821 740
Кмет кметство с. Бориловец – Неделчо Петров
0886 462 816
Кметски наместник на с. Шишенци – Христинка Калчева
0886 673 446
Кметски наместник на с. Периловец – Виолета Нинкова
0886 674 369
Кметски наместник на с. Градсковски колиби – Верка Вълкова
0886 674 429

Електронен адрес: boinica@mail.orbitel.bg
Уеб адрес: www.obshtina-boinica.com

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Тема

Вашият текст