СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА,
населено място С.БОЙНИЦА, кметство …………………………., секция № 001
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

БОЙКА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
ВАСИЛ ТОДОРОВ ПРЕДУШЕВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ВЕНКА ТОДОРОВА КОСТОВА
ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕНЧОВ
ГЮЛВЕР САЛИЕВА АЛИЕВА
ДАНИЕЛА МИЛЧОВА ДЕНКОВА
ДАНИЙЕЛ БИКОВИЧ
ЕЛЕНКА ВЕЛИКОВА НЕНОВА
ЕЛИСАВЕТА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
ЕМИЛ МЛАДЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЖЕНИ МАРИНОВА РУСКОВА
ИВАН ГОШОВ ИВАНОВ
КАРАМФИЛА ТОДОРОВА ВЪТКОВА
МАРИЕТА ТОДОРОВА ПРЕДУШЕВА
МАРИЙКА ПЕКОВА ЕШАРСКА
МИЛЕНА ИЛИЕВА ОСЕНСКА
МЛАДЕНКА ВАНКОВА ЗДРАВКОВА
НАДЕЖДА ЛЮБЕНОВА АШИМОВА
НЕЗАБРАВКА РАЙНОВА КАЦАРОВА
НИНА ТОШЕВА ГЕНЧЕВА
ПЕТРА БЛАГОЕВА КРЪСТЕВА
ПЕТЪР АНТОНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН МАРЧОВ ВЪЛЧОВ
РАНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
РОСИЦА ГОШОВА ИВАНОВА
РУМЯНА МЛАДЕНОВА ЦВЕТАНОВА
СОНЯ МЕТОДИЕВА КОСТАДИНОВА
СОНЯ СЛАВОВА МАРИНОВА
ЦАНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТА ДИМИТРОВА ВАЧОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА,
населено място С.БОРИЛОВЕЦ, кметство …………………………., секция № 002
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

АНЕЛИЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА
АННА ЙОЗОВА РОНЧЕВА
БИСЕРКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ВЕСКА АВРАМОВА ТОБОШАРОВА
ГАЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ СТАНКОВ
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ОСМАН
ЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ
МАРИАН НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ
МАРИЯ КРАЧУНОВА НЕЛОВА
МАЯ ИВАНОВА ЛУКАНОВА
МИЛКА СТОЯНОВА ЦЕНОВА
МИТКО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
НАДЕЖДА МАНОЙЛОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА НЕНОВА ЧОЛАКОВА
САШКА АСЕНОВА СИМЕОНОВА
СВЕТЛИНА ВЕНЦЕСЛАВОВА СПАСОВА
СНЕЖАНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
СНЕЖКА ЦВЕТАНОВА КОВАЧЕВА
ТАТЯНА ЦВЕТКОВА САНДУЛОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА ЛАТИНСКА
ХРИСТИНА ЦЕНОВА ЛАЗАРОВА
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА,
населено място С.ШИПИКОВА МАХАЛА, кметство …………………………., секция № 002
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

БРАНКО КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
ЕВДОКИЯ ТОДОРОВА ДИНУЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА,
населено място С.ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ, кметство …………………………., секция № 003
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

ДЕЯН СТАНИЧ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА,
населено място С.ПЕРИЛОВЕЦ, кметство …………………………., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА,
населено място С.РАБРОВО, кметство …………………………., секция № 005
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

ВАЛЕРИ ДАНЧЕВ КЬОСЕВ
ЗИНКА КРЪСТЕВА РАДУЛОВА
ИВАЙЛО ВАЛЕРИЕВ СИМЕОНОВ
ИЛИЯНА БОЯНОВА ДИНЧЕВА
ЛЮБЕН КРУМОВ КАРАДЖОВ
МАРИАНА МИТКОВА ФИРОВА
ТОНИ КАМЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ЯГОДИНА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА,
населено място С.ШИШЕНЦИ, кметство …………………………., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

ИВАЙЛО РАДЕВ РАДЕВ
МИРОСЛАВ ПЪРВАНОВ ЦАНКОВ
СОНЯ ИЛИЕВА КЪНЧЕВА

От Община Бойница