П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.75, АЛ.1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, НА 26.08.2015 Г./СРЯДА/ ОТ 10,00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛАТА НА ОС БОЙНИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОИК (ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА 25.10.2015.)
КАНЯТ СЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО ИМАТ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

КМЕТ НА ОБЩИНА – БОЙНИЦА

От Община Бойница