Административни услуги

С П И С Ъ К
на въведените комплексни административни услуги от 25.03.2015 г. в община Бойница, област Видин

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне:
- Издаване на удостоверение за настоящ адрес;
- Издаване на удостоверение за постоянен адрес;
- Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес;
- Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес.
Административни услуги „Местни данъци и такси”:
- Издаване на удостоверение за декларирани данни;

Документи КАО – Изтегли

От Община Бойница