Mестни такси и цени на услуги на територията на Община Бойница

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойница

Виж /изтегли/ документ

От Община Бойница