Вътрешни правила по член 8б от закона за обществени поръчки

Вътрешни правила – изтегли документ PDF

От Община Бойница