НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА, ОБЛАСТ ВИДИН

Приета с Решение № 68/28.11.2013г. на Общински съвет – Бойница

Изтегли документ

От Община Бойница