Покана по повод избори за Народно събрание на 05.10.2014

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.91, АЛ.1, 2 и 3 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, НА 27.08.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА В КАБИНЕТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 05.10.2014 Г.
КАНЯТ СЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КАКТО И ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО ИМАТ ЧЛЕНОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.
При изготвяне на писмените си предложения представителите на партиите и коалициите от партии следва да спазят изискванията на чл. 91, ал. 4, т.1, 2 и 3 и ал. 5 от Изборния кодекс.

КМЕТ НА ОБЩИНА – БОЙНИЦА

От Община Бойница