РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49,АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПК

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49,АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПК

От Община Бойница