ПРОТОКОЛ № 4 и Решение № 23 от 25.06.2024 г. на ОбС

Протокол 4 – 2024г.
Решение № 23
Програма за намаляване на риска от бедствия

От Община Бойница