Списък на заличените лица за ЕП НС Бойница на 09.06.24

fpzaled_05-03-00
fpzalns_05-03-00

От Община Бойница