Обява заседание ОС Бойница

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2023г.-2

От Община Бойница