Заповед за прекратяване на търг за дърводобив

Заповед за прекратяване на обект№2

От Община Бойница