Обява заседание ОС Бойница

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-октомври-2023

От Община Бойница