Бюджет 2023 г

Бюджета за 2023 г. , Бюджета на ОУ “Васил Левски” и Решението на Общински съвет за приемане на бюджета.

изтегли бюджет 2023

От Община Бойница