ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 г

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2023

От Община Бойница