Съобщение на Разрешение за строеж

Съобщение.
Разрешение за строеж

От Община Бойница